3. MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE

CESTOVNÍ RUCH, HOTELNICTVÍ A LÁZEŇSTVÍ VE SVĚTLE VĚDECKÉHO VÝZKUMU A PRAXE

Cíl konference

Hlavním cílem konference je představit současný stav výzkumu cestovního ruchu, především se zaměřením na problematiku hotelnictví, lázeňství a širší pojetí turismu. Konference má poukázat na propojení teorie s praxí (při vytváření produktů cestovního ruchu a v podnicích cestovního ruchu) a představit atraktivitu města Karviné jako destinace cestovního ruchu.

Místo konání

Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Univerzitní náměstí 1934/3, Karviná

Termín konání

14. - 15. květen 2014

Záštitu převzali

  • Prof. PhDr. Rudolf Žáček, Dr., rektor Slezské univerzity
  • Doc. Ing. Pavel Tuleja Ph.D., děkan Obchodně podnikatelské fakulty
  • Tomáš Hanzel, primátor města Karviné
  • Jaroslav Čánek, jednatel Lázní Darkov v Karviné