Základní informace

 • Místo konání:
  Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná
 • Termín konání:
  14. a 15. května 2014

Informace pro autory příspěvků:

Přihláška:

Termíny:

 • Zaslání přihlášky: 30. 3. 2014
 • Úhrada poplatku: 30. 3. 2014
 • Zaslání příspěvku: 14. 4. 2014

Poplatky:

 • 1 500,- Kč (vč. DPH) - (zahrnuje účast na konferenci, publikaci v recenzovaném sborníku, občerstvení, oběd, doprovodný program 1. den, raut)
 • 1 000,- (zahrnuje účast na konferenci, občerstvení, oběd, doprovodný program 1. den, raut)
 • 600,- Kč (zahrnuje publikaci v recenzovaném sborníku bez účasti na konferenci)
 • 100,- Kč (studenti, zahrnuje pouze účast na konferenci)
 • V případě neúčasti se poplatek nevrací

Úhrada poplatků

 • Bankovní účet číslo: 101285316/0300
 • Variabilní symbol platby: 6222
 • IBAN: CZ6203001712800101285316
 • SWIFT: CEKOCZPP
 • BIC: CEKOCZPP

Adresa banky: ČSOB, RCB Ostrava, Hollarova 5, 702 00 Ostrava
Adresa majitele účtů:
Slezská univerzita v Opavě
Obchodně podnikatelská fakulta
Univerzitní nám. 1934/3
733 40 Karviná

Ubytování: