POD ZÁŠTITOU:
REKTORA SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ DOC. ING. PAVLA TULEJI, Ph.D.,
PRIMÁTORA MĚSTA KARVINÉ TOMÁŠE HANZLA,
LÁZNÍ DARKOV, A.S.

 • Místo konání: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná
 • Termín konání: 23. – 24. březen 2016
 • prof. Ing. Marian Gúčik, PhD. - Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica,
 • doc. Ing. Jan Hán, Ph.D. - Vysoká škola hotelová v Praze, prorektor pro výzkum,
 • Ing. Marta Machurková - Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Odbor európskych záležitostí a vnútorného trhu,
 • prof. JUDr. Ľudmila Novacká, PhD. – Ekonomická univerzita v Bratislave, Obchodná fakulta,
 • Ing. Petra Papoušková - Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu,
 • Ing. Petr Lošák - Montycon,
 • Ing. Otakar Kotyza, Ph.D. - RODENTICA,
 • doc. RNDr. Jiří Vaníček, CSc. - Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě,
 • doc. Ing. Lubomír Schellong, Ph.D. - Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné.
 • Příspěvek v rozsahu 5-10 stran A4, formát Word zašlete na email: krupka@opf.slu.cz.
 • Doručení příspěvku vám bude zpětně potvrzeno.
 • Příspěvky budou vydány v recenzovaném sborníku na CD s ISBN.
 • Vzhledem k tomu, že sborník bude vydán ke dni konání konference, je třeba dodržet termín zaslání příspěvku (30. 1. 2016), aby mohlo včas proběhnout recenzní řízení, případné úpravy textu a vydání sborníku.
 • Pořadatel konference si vyhrazuje právo na základě doporučení recenzenta příspěvek do sborníku nezařadit.
 • Pokyny pro zpracování příspěvku.
 • 1.600 Kč /vč. DPH/ (zahrnuje účast na konferenci, tisk konferenčních materiálů, publikaci v recenzovaném sborníku, režijní náklady, občerstvení, oběd, raut).
 • 1.000 Kč (zahrnuje účast na konferenci bez publikování, režijní náklady, občerstvení, oběd, raut, doprovodný program).
 • 700 Kč (zahrnuje publikaci v recenzovaném sborníku bez účasti na konferenci)
 • 100 Kč studenti (zahrnuje účast na konferenci bez nároku na oběd, raut a doprovodný program)
 • V případě neúčasti se poplatek nevrací.
 • Poplatek zašlete na č. účtu 101285316/0300, ČSOB, a.s., Ostrava.
 • Účastnický poplatek 1.600,-Kč variabilní symbol 622201 platba do 22. 2. 2016.
 • Účastnický poplatek 1.000,-Kč variabilní symbol 622202 platba do 22. 2. 2016.
 • Publikační poplatek 700,-Kč variabilní symbol 622203 platba do 29. 2. 2016.
 • Možnost platby konferenčního poplatku na místě po předchozí domluvě.
 • Pro lepší identifikaci uveďte u platby své jméno do zprávy pro příjemce.
 • Ubytování si zajišťují účastníci konference sami.
 • .
 • Nabízíme ubytování v dvoulůžkových a trojlůžkových pokojích v areálu školy až do vyčerpání kapacity - Koleje Na Vyhlídce 1079/1, Karviná – Nové Město, kontakt: 596 398 501.
 • Přehled ubytovacích zařízení v Karviné:
 • Hotel Na Fryštátské, Fryštátská 202/64, Karviná – Fryštát, +420 596 313 545,www.nafrystatske.cz
 • Hotel Sport,Karola Śliwky 783/2a, Karviná – Fryštát, + 420 596 312 278, www.stars-karvina.cz
 • Hotel Darkov, Lázeňská 254/13, Karviná – Darkov, +420 596 313 807, www.hoteldarkov.cz
 • Hotel ve Společenském domě, Lázeňský park 498/30, Karviná – Darkov, +420 596 376 231, www.darkov.cz
 • Hotel Dvůr Olšiny, Olšiny 59/17, Karviná – Staré Město, +420 605 446 608, www.dvurolsiny.cz
 • Hotel Dakol, Petrovice u Karviné č. 153, +420 596 361 914, www.hoteldakol.cz

Kontakt: Gabriela Součková,
Email: souckova@opf.slu.cz,
Telefon: 596 398 511,
Adresa: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Univerzitní nám. 1934/3, 733 40, Karviná