• 1. den: středa 23. 3. 2016
 • 08.30 – 09.00 prezence účastníků
 • 09.00 – 09.20 zahájení konference
 • 09.20 – 11.00 plenární zasedání
 • 11.00 – 11.20 Coffee Break
 • 11.20 – 12.45 plenární zasedání
 • 12.45 – 13.45 oběd
 • 13.45 – 15.45 jednání v sekcích
 • 16.00 – 17.30 doprovodný program – dle výběru prohlídka Lázní Darkov nebo návštěva zámku Fryštát, část Lottyhaus
 • 18.00 – 21.00 raut v restauraci Lázní Darkov
 • 2. den: čtvrtek 24. 3. 2016 – doprovodný program
 • 09.00 – 14.30 prohlídka NKP Dolní oblast Vítkovice a Pivovaru
 • 1. Hotelnictví, gastronomie a kulinářský cestovní ruch
 • 2. Lázeňství a jeho trendy
 • 3. Turismus, nové trendy v cestovním ruchu

Program konference ke stažení.


Kontakt: Gabriela Součková,
Email: souckova@opf.slu.cz,
Telefon: 596 398 511,
Adresa: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Univerzitní nám. 1934/3, 733 40, Karviná