Kontaktní informace

Gabriela Součková,
sekretariát Katedry cestovního ruchu a volnočasových aktivit

Slezská univerzita v Opavě,
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné,
Univerzitní nám. 1934/3,
733 40, Karviná

Telefon:
00420 596 398 511,

Email: souckova@opf.slu.cz

WWW

OPF v Karviné

FPF v Opavě, Ústav lázeňství, gastronomie a turismu

SŠHS a VOŠ Opava, p.o.