Záštitu nad konferencí převzal:

Doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D. - rektor Slezské univerzity v Opavě

Ing. Jan Wolf - primátor města Karviná

Ing. Pavlína Filipi - generální ředitelka lázní Darkov a.s.

 • Místo konání: Slezská univerzita v Opavě, Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
 • Termín konání: 10. – 11. května 2018
 • prof. Ing. Marian Gúčik, PhD. – Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica, Ekonomická fakulta,
 • doc. Ing. Jan Hán, Ph.D.– Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o.,
 • Ing. Marta Machurková – Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia cestovného ruchu,
 • Doc. RNDr. Pavol Plesník, PhD.– Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav lázeňství, gastronomie a turismu,
 • Jan Krkoška– náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje, komise pro regionální rozvoj a cestovní ruch,
 • Ing. Petr Lošák – Montycon Ostrava.
 • Zaslání přihlášky: 2. 4. 2018

  23. 4. 2018

 • Úhrada poplatku: 15. 4. 2018

  23. 4. 2018

 • Zaslání příspěvku: 10. 4. 2018

  23. 4. 2018

 • Elektronická registrace zde.
 • Příspěvek v rozsahu 5 - 10 stran A4, formát Word zašlete na email: kajzar@opf.slu.cz.
 • Doručení příspěvku vám bude zpětně potvrzeno.
 • Příspěvky budou vydány v recenzovaném sborníku na CD s ISBN.
 • Vzhledem k tomu, že sborník bude vydán ke dni konání konference, je třeba dodržet termín zaslání příspěvku (10. 4. 2018), aby mohlo včas proběhnout recenzní řízení, případné úpravy textu a vydání sborníku.
 • Na základě doporučení recenzenta mohou být vybrané příspěvky zveřejněny v Acta academica karviniensia.
 • Pořadatel konference si vyhrazuje právo na základě doporučení recenzenta příspěvek do sborníku nezařadit.
 • Pokyny pro zpracování příspěvku.
 • 1.600 Kč /vč. DPH/ (zahrnuje účast na konferenci, tisk konferenčních materiálů, publikaci v recenzovaném sborníku, režijní náklady, občerstvení, oběd, raut, doprovodný program).
 • 1.000 Kč (zahrnuje účast na konferenci bez publikování, režijní náklady, občerstvení, oběd, raut, doprovodný program)
 • 1.000 Kč (zahrnuje publikaci v recenzovaném sborníku bez účasti na konferenci)
 • V případě neúčasti se poplatek nevrací.
 • Poplatek zašlete na č. účtu 101285316/0300, ČSOB, a.s., Ostrava, variabilní symbol 6222, platba do 15. 4. 2018.
 • Možnost platby konferenčního poplatku na místě po předchozí domluvě.
 • Pro lepší identifikaci uveďte u platby své jméno a příjmení do zprávy pro příjemce.

Nabízíme ubytování ve dvoulůžkových a trojlůžkových pokojích v areálu školy až do vyčerpání kapacity - Koleje Na Vyhlídce 1079/1, Karviná – Nové Město, kontakt: 596 398 501.

Ubytování si zajišťují účastníci konference sami.


Kontakt: Gabriela Součková,
Email: souckova@opf.slu.cz,
Telefon: +420 596 398 511,
Adresa: Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40, Karviná

,