Záštitu nad konferencí převzal: Doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D. - rektor Slezské univerzity v Opavě

 • Místo konání: Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, areál Hradecká 17
 • Termín konání: 5. a 6. duben 2017
 • Prof. Dr. habil. Dávid Lóránt Dénes, PhD., Univerzita Eger, Maďarsko (děkan): Gastroturismus a kulinářský cestovní ruch – úvodní přednáška
 • Miroslav Klusák - CzechTourism (produktový manažer): Projekt CzechSpecialis,
 • Ing. Anna Šenková, PhD. - Prešovská univerzita (vedoucí Katedry turizmu a hotelového manažmentu Fakulty Manažmentu): Gastroturismus a gastronomie na Slovensku,
 • PhDr. Kateřina Čadilová – Asociace regionálních značek (předsedkyně asociace a národní koordinátorka): Regionální značky a regionální gastronomie,
 • Mgr. Karin Vykydalová - Statutární město Olomouc (vedoucí Oddělení cestovního ruchu): Olomoucký tvarůžkový festival,
 • Mgr. Zuzana Vojtová - Centrála cestovního ruchu – Jižní Morava (ředitelka): Vinařská turistika v Jihomoravském kraji,
 • Doc. PhDr. Martin Franc, Ph.D. - Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR (Oddělení dějin Akademie věd): Historie gastronomie v Čechách,
 • Ing. Michal Blaško, Ph.D. - Euroregion Praděd (výkonný manažer destinačního managementu): Konkurenceschopnost turistických regionů,
 • Ing. Marta Machurková - Ministerstvo dopravy a výstavby SR (sekce cestovního ruchu): Význam gastroturismu pro slovenský cestovní ruch.
 • Příspěvek v rozsahu 5 - 10 stran A4, formát Word zašlete na email: irena.wernerova@fpf.slu.cz.
 • Doručení příspěvku vám bude zpětně potvrzeno.
 • Příspěvky budou vydány v recenzovaném sborníku na CD s ISBN.
 • Na základě doporučení recenzenta mohou být vybrané příspěvky zveřejněny v monotematické odborné monografii věnované výzkumu v oblasti gastroturismu a kulinářského cestovního ruchu.
 • Pořadatel konference si vyhrazuje právo na základě doporučení recenzenta příspěvek do sborníku nezařadit.
 • Pokyny pro zpracování příspěvku.
 • 1. 500 Kč vč. DPH - (zahrnuje účast na konferenci, tisk konferenčních materiálů, publikaci v recenzovaném sborníku, režijní náklady, občerstvení, oběd, raut, včetně degustace).
 • 1. 000 Kč vč. DPH - pro účastníky bez příspěvku.
 • V případě neúčasti se poplatek nevrací.
 • Číslo účtu pro tuzemské platby: 8010-0309706853/0300 variabilní symbol 6203
 • Číslo účtu pro zahraniční platby: CZ51 0300 0080 1003 0970 6853 BIC: CEKOCZPP variabilní symbol 6203
 • Pro lepší identifikaci uveďte u platby své jméno a příjmení do zprávy pro příjemce.

Kontakt: Irena Wernerová,
Email: irena.wernerova@fpf.slu.cz,
Telefon: +420 553 684 126,
Adresa: Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, Ústav lázeňství, gastronomie a turismu,
Hradecká 17, 746 01 Opava