• Prof. Ing. Marian Gúčik, PhD. - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta
 • Prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr. - Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
 • Prof. Dr. habil. Dávid Lóránt, PhD. - Eszterhazy Karoly University College, Eger
 • Doc. Ing. Pavlína Pellešová, Ph.D. - Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
 • Doc. RNDr. Pavol Plesník, PhD. - Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
 • Doc. RNDr. Jiří Vaníček, CSc. - Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
 • Ing. Anna Šenková, PhD. - Prešovská univerzita v Prešově, Fakulta manažmentu v Prešově
 • Ing. Eva Vavrečková, Ph.D. - Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
 • Ing. Miroslava Kostková, Ph.D. - Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Předseda:

 • doc. RNDr. Jiří Vaníček, CSc.

Členové:

 • Mgr. Alexander Burda
 • Ing. Petr Janík
 • doc. RNDr. Pavol Plesník, PhD.
 • Ing. Pavlína Sonnková
 • Ing. Jana Stuchlíková
 • Ing. Eva Vavrečková, Ph.D.
 • Ing. Dagmar Zorková
 • Irena Wernerová

Kontakt: Irena Wernerová,
Email: irena.wernerova@fpf.slu.cz,
Telefon: +420 553 684 126,
Adresa: Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, Ústav lázeňství, gastronomie a turismu,
Hradecká 17, 746 01 Opava