Kontaktní informace

Irena Wernerová,
sekretariát Ústavu lázeňství, gastronomie a turismu

Slezská univerzita v Opavě,
Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě,
Ústav lázeňství, gastronomie a turismu
Hradecká 17,
746 01 Opava

Telefon:
00420 553 684 126,

Email: irena.wernerova@fpf.slu.cz

WWW

FPF v Opavě, Ústav lázeňství, gastronomie a turismu

FPF v Opavě

OPF v Karviné