• 1. den: středa 5. 4. 2017
 • 08:00 – 09:00 prezence účastníků
 • 09:00 – 11:00 zahájení konference, plenární zasedání - 1. část
 • 11:00 – 11:30 coffee break
 • 11:30 – 13:00 plenární zasedání - 2. část, diskuze
 • 13:00 – 14:00 oběd
 • 14:00 – 16:30 jednání v sekcích
 • 16:30 – 17:30 doprovodný program ve spolupráci s Opavskou kulturní organizací
 • 18:00 – 21:00 raut
 • 2. den: čtvrtek 6. 4. 2017
 • 9:00 – 13:00 Doprovodný program – návštěva vybraných míst regionu Opavského Slezska
 • Gastroturismus a kulinářský cestovní ruch
 • Gastrofestivaly a gastroveletrhy (pivní, vinařské, regionální produkty, krajové speciality)
 • Regionální produkty jako podpora regionálního cestovního ruchu
 • Gastronomie jako marketingový nástroj podpory cestovního ruchu (Czech Specials, Stezky dědictví aj.)
 • Pivní turistika, minipivovary
 • Enoturistika, vinařské cyklostezky
 • Gastronomie jako součást lázeňské péče
 • Specifické formy gastronomie: fast food, slow food, zážitková degustace
 • Historie gastronomie, muzea a expozice zaměřené na gastronomii
 • Regionální destinační management a jeho role v rozvoji cestovního ruchu
 • Turistické produkty jako nástroj podpory rozvoje cestovního ruchu v destinacích
 • Nástroje destinačního managementu jako cesta podpory rozvoje cestovního ruchu v regionech
 • Nové přístupy v řízení destinačního managementu v destinacích

Program konference ke stažení.


Kontakt: Irena Wernerová,
Email: irena.wernerova@fpf.slu.cz,
Telefon: +420 553 684 126,
Adresa: Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, Ústav lázeňství, gastronomie a turismu,
Hradecká 17, 746 01 Opava