AKTUÁLNÍ TRENDY LÁZEŇSTVÍ, HOTELNICTVÍ A TURISMU

Cestovní ruch jako faktor regionálního rozvoje

Místo konání konference:

Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, areál Hradecká 17.

Termín konání konference:

11. dubna 2019

Organizátoři konference:

LOGO FPF

LOGO OPF

Záštitu nad konferencí převzal:

doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D.
rektor Slezské univerzity v Opavě

Mgr. Herbert Pavera
senátor za obvod Opava

Rektor

LOGO OPF