AKTUÁLNÍ TRENDY LÁZEŇSTVÍ, HOTELNICTVÍ A TURISMU

Cestovní ruch jako faktor regionálního rozvoje

Poplatek je stanoven ve výši 1. 500 Kč vč. DPH.

Poplatek zahrnuje:

  • Účast na konferenci
  • Tisk konferenčních materiálů
  • Publikaci v recenzovaném sborníku, případně ve vydané monografii
  • Občerstvení v průběhu konference, oběd, raut, včetně večerní degustace vín

V případě neúčasti se poplatek nevrací.

  • Číslo účtu pro tuzemské platby: ČSOB Ostrava 8010-0309706853/0300 VS 6205
  • Číslo účtu pro zahraniční platby: ČSOB Ostrava, Hollarova 5, 702 00 Ostrava, IBAN: CZ51 0300 0080 1003 0970 6853 VS 6205, BIC: CEKOCZPP
  • Pro lepší identifikaci uveďte u platby své jméno a příjmení do zprávy pro příjemce.