AKTUÁLNÍ TRENDY LÁZEŇSTVÍ, HOTELNICTVÍ A TURISMU

Cestovní ruch jako faktor regionálního rozvoje

Příspěvek v rozsahu 5 - 10 stran A4, ve formátu MS Word zašlete na email: irena.wernerova@fpf.slu.cz. Doručení příspěvku Vám bude zpětně potvrzeno.

Příspěvky budou vydány v recenzovaném postkonferenčním sborníku na CD s ISBN.

Na základě doporučení recenzenta mohou být vybrané příspěvky tematicky související s podtitulem konference "Cestovní ruch jako faktor regionálního rozvoje" zveřejněny v monotematické odborné monografii .

Pořadatel konference si vyhrazuje právo na základě doporučení recenzenta příspěvek do sborníku nezařadit.