AKTUÁLNÍ TRENDY LÁZEŇSTVÍ, HOTELNICTVÍ A TURISMU

Cestovní ruch jako faktor regionálního rozvoje

 • PhDr. Radmila Dluhošová, Ph.D. - Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta
 • Prof. Ing. Marian Gúčik, PhD. - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta
 • Doc. Ing. Dagmar Jakubíková, Ph.D. - Vysoká škola hotelová v Praze
 • Prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr. - Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
 • Doc. Ing. Viera Kubičková, PhD. - Ekonomická univerzita v Bratislavě, Obchodná fakulta
 • Doc. RNDr. Ján Lacika, CSc. - Univerzita Konštantína filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied
 • Doc. Ing. Anna Michálková, PhD. - Ekonomická univerzita v Bratislave, Obchodná fakulta
 • Doc. Ing. Pavlína Pellešová, Ph.D. - Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
 • Doc. RNDr. Pavol Plesník, PhD. - Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
 • Prof. dr hab. Andrzej Rapacz - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze
 • RNDr. Jiří Šíp, PhD. - Consultingtravel, člen společnosti vědeckých expertů v cestovním ruchu SVECR
 • doc. RNDr. Jiří Vaníček, CSc. - Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů

Členové:

 • Mgr. Alexandr Burda
 • Ing. Michal Blaško, Ph.D.
 • PhDr. Radmila Dluhošová, Ph.D.
 • Ing. Petr Janík
 • Petr Koval
 • Ing. Pavlína Sonnková
 • Ing. Jana Stuchlíková
 • Irena Wernerová