AKTUÁLNÍ TRENDY LÁZEŇSTVÍ, HOTELNICTVÍ A TURISMU

Cestovní ruch jako faktor regionálního rozvoje

Tématem 8. ročníku konference Aktuální trendy lázeňství, hotelnictví a turismu je Cestovní ruch jako faktor regionálního rozvoje. Hlavní podtémata konference v roce 2019 jsou:

 • Destinační management a tvorba produktů
 • Kvalita služeb cestovního ruchu v regionu
 • Marketing cestovního ruchu v regionu
 • Udržitelný rozvoj cestovního ruchu a místní komunita
 • Kulturní turismus se zaměřením na gastronomii

Cílem konference je představit současný stav výzkumu v oblasti cestovního ruchu, především se zaměřením na problematiku hotelnictví a lázeňství. Konference má poukázat na propojení teorie s praxí a představit atraktivitu města Opavy jako destinace cestovního ruchu.

Již tradičně se v organizaci konference střídá Ústav lázeňství, gastronomie a turismu na Filozoficko-přírodovědecké fakultě v Opavě a Katedra cestovního ruchu a volnočasových aktivit na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné. V tomto roce se konference koná v prostorách areálu Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě na Hradecké ulici 17, dne 11. dubna 2019.

 • Prof. Ing. Marian Gúčik, PhD., Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta
 • Prof. Ph.Dr. Irena Korbelářová, Dr., Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta
 • Ing. Jiří Krist, předseda Národní síťě Místních akčních skupin
 • Doc. Ing. Anna Michálková, Ph.D., Ekonomická univerzita v Bratislavě, Obchodná fakulta
 • Ing. Zdenka Nosková, předsedkyně Svazu venkovské turistiky
 • Mgr. Herbert Pavera, senátor pro obvod Opava, předseda Sdružení obcí Hlučínska
 • Doc. Ing. Pavlína Pellešová, Ph.D., Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
 • Prof. dr hab. Andrzej Rapacz, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze
 • RNDr. Jiří Šíp, PhD., Consultingtravel, člen společnosti vědeckých expertů v cestovním ruchu SVECR
 • Ing. Jiří Vzientek, bývalý náměstek hejtmana MSK zodpovědný za cestovní ruch a současný náměstek ministra kultury ČR zodpovědný za využití kultury a kulturního dědictví v cestovním ruchu

11. dubna 2019 (čtvrtek), areál FPF SU v Opavě, Hradecká 17, Opava, 74601

 • 09:00 - 09:30 prezence účastníků
 • 09:30 - 10:00 zahájení konference
 • 10:30 - 11:15 plenární zasedání I. část
 • 11:15 - 11:45 coffee break
 • 11:45 - 13:00 plenární zasedání II. část
 • 13:00 - 14:00 oběd
 • 14:00 - 15:15 jednání v sekcích
 • 15:15 - 15:45 coffee break
 • 15:45 - 17:00 jednání v sekcích
 • 17:00 - 17:15 coffee break
 • 19:00 - 22:00 večerní program