AKTUÁLNÍ TRENDY LÁZEŇSTVÍ, HOTELNICTVÍ A TURISMU

Cestovní ruch jako faktor regionálního rozvoje

  • 22. března 2019 Termín prodloužen do 31. března 2019 - zaslání přihlášky a zaslání příspěvku
  • 29. března 2019 Termín prodloužen do 31. března 2019 - úhrada poplatku
  • 8. dubna 2019 - podrobný program konference
  • 11. dubna 2019 - konání konference