AKTUÁLNÍ TRENDY LÁZEŇSTVÍ, HOTELNICTVÍ A TURISMU

Příspěvek v rozsahu 7 - 10 stran A4, ve formátu MS Word zašlete na email: kajzar@opf.slu.cz. Doručení příspěvku Vám bude zpětně potvrzeno.

Příspěvky budou vydány v recenzovaném sborníku na CD s ISBN.

Pořadatel konference si vyhrazuje právo na základě doporučení recenzenta příspěvek do sborníku nezařadit.

Na základě doporučení recenzenta mohou být vybrané příspěvky zveřejněny v Acta academica karviniensia.

Vybrané konferenční příspěvky mohou být po příslušných úpravách a recenzním řízení otištěny v recenzovaném odborném periodiku Czech Hospitality and Tourism Papers ( https://chtp-journal.com/ )