AKTUÁLNÍ TRENDY LÁZEŇSTVÍ, HOTELNICTVÍ A TURISMU

Poplatek ve výši 1. 600 Kč vč. DPH. - (zahrnuje účast na konferenci, tisk konferenčních materiálů, publikaci v recenzovaném sborníku, režijní náklady, občerstvení, oběd, raut, doprovodný program)

Poplatek ve výši 1. 200 Kč vč. DPH. - (zahrnuje účast na konferenci bez publikování, režijní náklady, občerstvení, oběd, raut, doprovodný program)

Poplatek ve výši 1. 200 Kč vč. DPH. - (zahrnuje publikaci v recenzovaném sborníku bez účasti na konferenci)

V případě neúčasti se poplatek nevrací.

Poplatek zašlete na č. účtu 101285316/0300, ČSOB, a.s., Ostrava, variabilní symbol 6222, platba do 25. září 2020.

Možnost platby konferenčního poplatku na místě po předchozí domluvě. Pro lepší identifikaci uveďte u platby své jméno do zprávy pro příjemce.