AKTUÁLNÍ TRENDY LÁZEŇSTVÍ, HOTELNICTVÍ A TURISMU

KONFERENCE BEZ KONFERENČNÍHO POPLATKU
KONFERENCE JE SPONZOROVÁNA Z PROJEKTU EVROPSKÉ UNIE:
CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014696 - ROZVOJ VaV KAPACIT SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ

LOGO EU