AKTUÁLNÍ TRENDY LÁZEŇSTVÍ, HOTELNICTVÍ A TURISMU

Témata 9. ročníku konference Aktuální trendy lázeňství, hotelnictví a turismu jsou rozděleny do tří hlavních sekcí:

 • Hotelnictví, gastronomie a kulinářský cestovní ruch
 • Lázeňství a jeho trendy
 • Turismus a nové trendy
 • prof. Ing. Vanda Maráková, PhD., Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
 • prof. dr hab. Andrzej Rapacz, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • doc. Ing. Dagmar Jakubíková, Ph.D., Západočeská univerzita v Plzni
 • doc. Ing. Jan Hán, Ph.D., Vysoká škola hotelová v Praze
 • doc. RNDr. Pavol Plesník, PhD., Slezská univerzita v Opavě
 • doc. RNDr. Jiří Vaníček, CSc., Vysoká škola ekonomická v Praze
 • Mgr. David Karčmář, Moravian-Silesian Tourism, s.r.o.
 • Bc. Simona Svižalová a Bc. Tomáš Sovják, Lázně Darkov, a.s.

středa 26. 5. 2021

 • 08.45 – 09.00 prezence účastníků
 • 09:00 - 09:20 zahájení konference
 • 09:20 - 11:00 plenární zasedání I. část
 • 11:00 - 11:15 Coffee Break
 • 11:15 - 12:45 plenární zasedání
 • 12:45 - 13:30 oběd
 • 13:30 - 16:00 jednání v sekcích
 • 16:00 - 16:15 závěry konference