AKTUÁLNÍ TRENDY LÁZEŇSTVÍ, HOTELNICTVÍ A TURISMU

 • prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. - Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, děkan
 • prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr. - Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, děkanka
 • dr hab. Elżbieta Sobczak, prof. UEW - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Fília Jelenia Góra, dekan
 • doc. Ing. Peter Krištofík, Ph.D. - Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica, Ekonomická fakulta, dekan
 • prof. dr hab. Andrzej Rapacz - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Fília Jelenia Góra
 • prof. Ing. Vanda Maráková, PhD. - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta
 • doc. Ing. Jan Hán, Ph.D. - Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o.
 • doc. Ing. Dagmar Jakubíková, Ph.D. - Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická
 • doc. Ing. Viera Kubičková, PhD. - Ekonomická univerzita v Bratislave, Obchodná fakulta
 • PhDr. Radmila Dluhošová, Ph.D. - Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
 • doc. RNDr. Pavol Plesník, PhD. - Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
 • doc. Ing. Pavlína Pellešová, Ph.D. - Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Předseda:

 • doc. Ing. Pavlína Pellešová, Ph.D.

Členové:

 • PhDr. Radmila Dluhošová, Ph.D.
 • Ing. Miroslava Kostková, Ph.D.
 • Ing. Patrik Kajzar, Ph.D.
 • Ing. Petr Janík
 • Gabriela Součková