AKTUÁLNÍ TRENDY LÁZEŇSTVÍ, HOTELNICTVÍ A TURISMU

Místo konání konference:

ON-LINE prostřednictvím platformy MS Teams

Termín konání konference:

26. května 2021

SBORNÍK KONFERENCE - ke stažení ve formátu PDF

LOGA

Záštitu nad konferencí převzal:
  • doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D.
    rektor Slezské univerzity v Opavě
  • Ing. Jan Wolf
    primátor města Karviná
  • Ing. Pavlína Filipi
    generální ředitelka Lázní DARKOV a.s.
KONFERENCE BEZ KONFERENČNÍHO POPLATKU
KONFERENCE JE SPONZOROVÁNA Z PROJEKTU EVROPSKÉ UNIE:
CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014696 - ROZVOJ VaV KAPACIT SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ

LOGO EU