Záštitu nad konferenci převzal: Doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D. - rektor Slezské univerzity v Opavě

 • Místo konání: Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, areál Hradecká 17
 • Termín konání: 5. a 6. duben 2017
 • Dávid Lóránt Déne - Univerzita, Eger, Maďarsko: Gastroturismus a kulinářský cestovní ruch,
 • Miroslav Klusák - CzechTourism: Projekt CzechSpecialis,
 • Anna Šenková - Prešovská univerzita: Geoturismus a gastronomie na Slovensku,
 • Kateřina Čadilová – Asociace regionálních značek.: Regionální značky a regionální gastronomie,
 • Karin Vykydalová - Statutární město Olomouc: Olomoucký tvarůžkový festival,
 • Zuzana Vojtová - Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava: Vinařská turistika v Jihomoravském kraji.
 • Příspěvek v rozsahu 5-10 stran A4, formát Word zašlete na email: irena.wernerova@fpf.slu.cz.
 • Doručení příspěvku vám bude zpětně potvrzeno.
 • Příspěvky budou vydány v recenzovaném sborníku na CD s ISBN.
 • Na základě doporučení recenzenta mohou být vybrané příspěvky zveřejněny v monotematické odborné monografii věnované výzkumu v oblasti gastroturismu a kulinářského cestovního ruchu.
 • Pořadatel konference si vyhrazuje právo na základě doporučení recenzenta příspěvek do sborníku nezařadit.
 • Pokyny pro zpracování příspěvku.
 • 1. 600 Kč vč. DPH - (zahrnuje účast na konferenci, tisk konferenčních materiálů, publikaci v recenzovaném sborníku, režijní náklady, občerstvení, oběd, raut, včetně degustace).
 • 1. 000 Kč vč. DPH - pro účastníky bez příspěvku.
 • V případě neúčasti se poplatek nevrací.

Kontakt: Irena Wernerová,
Email: irena.wernerova@fpf.slu.cz,
Telefon: +420 553 684 126,
Adresa: Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, Ústav lázeňství, gastronomie a turismu,
Hradecká 17, 746 01 Opava